สมองขาดเลือด

  • อาการ

อยู่ๆผู้ป่วยก็มีอาการชาและร่างกายเป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งบางครั้งพูดไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจ มองไม่เห็นภาพบางส่วน หรือชักเกร็ง สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดแดงเล็กลง ทำให้อุดตันได้ง่าย สมองจำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนจากเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างมาก หากขาดออกซิเจนเกิน 4 นาที สมองจะตาย แต่สมองมีหลอดเลือดแดงใหญ่หลายเส้นมาหล่อเลี้ยง บางครั้งการอุดตันเกิดกับหลอดเลือดเส้นใดเส้นหนึ่ง เลือดจากหลอดเลือดแดงที่เหลือจะทดแทนได้เพียงพอ

  • การวินิจฉัยโรค

บางครั้งก็ยากที่จะบอกได้ว่าเป็นเลือดออกในสมองหรือสมองขาดเลือด การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกระหว่าง 2 โรคนี้ได้ ในการเจาะน้ำไขสันหลัง หากพบหลอดเลือดก็สามารถบอกได้ว่าเลือดออกในสมอง อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นขีดอันตรายแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

  • การป้องกัน

ผู้ที่มีอาการหลอดเลือดแข็งมีความเสี่ยงที่เกิดอาการสมองขาดเลือด ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมีอาการเตือนนำมาก่อน เช่น แขนขาชา ไม่รู้สึกตัวชั่วขณะ หากเป็นเช่นนั้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาแต่แรก แพทย์จะให้กินบาเพื่อป้องกันการเกิดก้อนเลือดอุดตัน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการทำงานที่หนักและเคร่งเครียดด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก : www. neutron.rmutphysics. com

ขอบคุณบทความจาก : สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง