เกลือ salt

เกลือ คือผลึกสีขาวมีรสเค็ม เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์มาก ร่างกายคนเราจะขาดเกลือไม่ได้ นอกจากจะทำเกลือมาใช้ในการปรุงรสหรือหมักอาหาร แล้วยังนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลาย

บนพื้นโลกมีพื้นที่ 70% เป็นทะเลซึ่ง 3% ของน้ำทะเลนั้นจะระเหยกลายเป็นเกลือมี 2 ชนิด คือ เกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ สามารถพบได้ทั่วไปในน้ำทะเลและพื้นดิน แล้วนำมาทำเป็นเกลือบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่โรงงาน

เกลือสมุทรอุเอนี (โบลิเวีย)

เป็นผลึกเกลือที่ได้จากทะเลสาบขนาดเล็ก บนที่ราบสูง 4,000 เมตร บนเทือกเขาแอนดีส ถ้าฝนไม่ตกน้ำในทะเลสาบจะระเหยกลายเป็นผลึกเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่าผลึกเกลือที่ได้จากน้ำทะเลถึง 8 เท่า

ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการผลิตเกลือสมุทรจากน้ำทะเล ทำกันในหลายจังหวัดแถบชายทะเลของอ่าวไทย ใช้วิธีระบายน้ำทะเลโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อน้ำทะเลแห้งจะได้ผลึกของโซเดียมคลอไรด์ สำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลิตเกลือสินเธาว์ ใช้วิธีฉีดน้ำในบ่อลึก หรือในเหมืองขุดเพื่อละลายเกลือที่อยู่ใต้พื้นดิน แล้วจึงนำมาระเหย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีเคี่ยวให้แห้ง

ประสาทเกลือ

อยู่ที่เมืองบิเอลิจิกา ประเทศโปรแลนด์ สร้างในศตวรรษที่ 17 ถ้าอยู่ในเมืองเกลือสินเธาว์ที่อยู่ใต้ดินลึกลงไปร้อยกว่าเมตร ทุกห้องทำด้วยเกลือ แกะสลักประดับตกแต่งด้วยโคมไฟ

น้ำเกลือทำให้วัตถุลอยได้

ถ้าเราหย่อนวัตถุลงไปในน้ำวัตถุจะจมลง แต่ถ้าเราเติมเกลือลงไปวัตถุจะสามารถลอยตัวอยู่ได้ เช่น ที่ทะเลสาบเดดซี (จอร์แดน) มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าทะเลอื่นๆ ถึง 7 เท่า คนจึงลอยอยู่ได้

ปริมาณเกลือในร่างกายของคนเรา

ร่างกายของคนเรามีเกลือละลายปนอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองด้วยสัดส่วนความเข้มข้นต่างๆ เพื่อช่วยรักษาปริมาณน้ำในร่างกายให้เหมาะสม นอกจากนี้ในน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ และ ตับอ่อน ก็มีเกลือปะปนอยู่ด้วยเพื่อช่วยในการย่อย ถ้าร่างกายขาดเกลือจะรู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลียและอาจป่วยได้ และในทางตรงกันข้ามถ้ามีเกลือมากเกินไปจะทำให้สมดุลในร่างกายเปลี่ยนไป ดังนั้นใน 2 วัน ควรจะรับประทานเกลือประมาณ 10 กรัมจึงเหมาะสม

แอดมินหวังว่านี่จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเกลือที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้แล้วจะได้รู้เพิ่มเติมนะคะ

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : travel.thaiza.com